Reglement

Edegem, 04 april 2021

Art.1. Het tennisseizoen van T.O.G.S. loopt vanaf half april tot 30 september van eenzelfde jaar.

Art.2.  Om lid te worden of te blijven moet men lidgeld betalen voor 1 april. Na 1 april wordt bij niet-betaling het lidnummer niet meer voorbehouden en komt het betrokken lid op de wachtlijst als nieuw kandidaat-lid.

Art.3. De terreinen van T.O.G.S. zijn toegankelijk voor leden in het bezit van een geldige lidkaart, of die online gereserveerd hebben en hun identiteit kunnen tonen aan de hand van hun paspoort.

Art.4. Het is de clubleden toegelaten met een genodigde op de terreinen te spelen, mits betaling van een gastspeler.  Deze is te betalen via de website of app van Tennis Vlaanderen via het betaal platform Mollie. Vragen hieromtrent kan je stellen aan Nicole.pelgrims@telenet.be  De genodigden dienen online gereserveerd te worden als ‘gastspeler’, samen met de naam van het uitnodigend lid.

Art.5. Het dragen van tennisschoenen met aangepaste zool en het dragen van aangepaste tenniskledij is verplicht bij het betreden van de terreinen.

Art.6. Reservatie terreinen:

Elk lid kan 3 keer reserveren:

  • 1 keer op een weekdag (maandag t.e.m. vrijdag) tussen 9u & 17u,
  • 1 keer op een weekdag tussen 17u & 23u (maandag tem vrijdag)
  • 1 keer tijdens het weekend (zaterdag en zondag). 

Men kan slechts 1 keer per tijdslot reserveren en een nieuwe reservatie maken wanneer zijn of haar reservatie afgelopen is.  De reservaties kunnen tot 2 weken op voorhand gemaakt worden.

Weekdagen:

a. Van 9u tot 23u kan men reserveren door middel van online reservatie op de beschikbare terreinen

c. Bij dubbels dienen er van 9u tot 23u de 4 spelers geselecteerd te worden die op het terrein staan via het online reservatiesysteem.

d. Vrij liggende terreinen kunnen op de dag zelf betreden worden, dit kan ook als men reeds gereserveerd heeft via het online reservatiesysteem.

e. Een reservering met een uitnodigingskaart dient van 9u tot 23u te gebeuren via het online reservatiesysteem dmv ‘gastspeler’ te selecteren. 

Weekend en feestdagen:

f. Van 9u tot 23u kan men reserveren door middel van online reservatie op de beschikbare terreinen

g. Elke speler moet online reserveren.  Bij een dubbel dienen de vier spelers op het terrein geselecteerd te worden via het online reservatiesysteem.  Wanneer er veel leden aanwezig zijn vragen we om te dubbelen.

h. Vrij liggende terreinen kunnen op de dag zelf betreden worden, dit kan ook als men reeds gereserveerd heeft via het online reservatiesysteem.

i. Een reservering met een uitnodigingskaart dient van 9u tot 23u te gebeuren via het online reservatiesysteem d.m.v. ‘gastspeler’ te selecteren. 

Art.7.  Een speelbeurt begint steeds op het volle uur en duurt 60 minuten.  Nadat een speelbeurt is afgelopen mag er pas terug gereserveerd worden voor een volgend uur.

Art.8.  Ieder lid is verplicht, op het juiste uur en terrein, online te reserveren.

Art. 9. Wanneer één kwartier na aanvang van het gereserveerde uur de spelers niet aanwezig zijn, wordt het terrein vrijgegeven.

Art.10. Voor het betreden van de tennisterreinen moet elk lid kennis hebben genomen van het huishoudelijk reglement.

Art.11. Bij verlies van de lidkaart wordt een duplicaat overhandigd mits betaling van 1 euro. De lidkaarten worden niet langer standaard aangemaakt aan het begin van het seizoen. Indien u een lidkaart wenst kan u deze opvragen bij het bestuur.

Art.12. Men dient vijf minuten voor het einde van het speeluur te stoppen om het gehele terrein zorgvuldig te vegen.  Als de chalet geopend is zal er een toeter weerklinken.

Art.13. Bij plasvorming of totale waterverzadiging mag er niet op de terreinen gespeeld worden.

Art.14. De verlichting op terrein 1 en 2 mag enkel aan- en uitgeschakeld worden door de chaletuitbater of een bestuurslid.  Deze zullen automatisch om 23u15 gedoofd worden.  Indien er niet meer getennist wordt en er geen reservaties meer zijn mogen de lichten vroeger manueel gedoofd worden.

Art.15. Tijdens tornooien en vriendschappelijke ontmoetingen staan alle terreinen ter beschikking van de tornooileiding.  Men mag deelnemen aan deze activiteiten vanaf de leeftijd vermeld op de inschrijvingslijsten.

Art.16. Voor deelname aan tornooien en vriendschappelijke ontmoetingen kan men inschrijven op speciale inschrijvingslijsten in de chalet.

Art.17. De terreinen worden op bepaalde uren door het bestuur voorbehouden als lesterreinen.

Art.18. Strafbepalingen: bij niet naleving van het huishoudelijk reglement en het tornooireglement wordt één van de volgende straffen toegepast: de vermaning – de verwijdering – de schriftelijke vermaning – de schorsing – de uitsluiting.

Art.19.  De vermaning en de verwijdering vallen onder de bevoegdheid van ieder bestuurslid, die een verslag overmaakt aan het bestuur.  Deze kan overgaan tot een schriftelijke vermaning of schorsing van het lid.  De uitsluiting kan enkel door het bestuur met een 2/3 meerderheid worden uitgesproken.  Indien er beroep is op de strafbepaling kan er alleen een uitspraak gedaan worden door de bestuurders van de vzw T.O.G.S.

Art.20. Het bestuur is niet jaarlijks herkiesbaar.  Als men 1 jaar lid is kan men zich als kandidaat-bestuurslid opgeven.  

Art.21 Elk lid boven 18 jaar dient verplicht 3 data op te geven om een chaletbeurt te doen.  Als men gedurende het seizoen geen enkele chaletbeurt doet dan zal men geschorst worden voor het volgende tennisseizoen.  Indien er geen vrijwilliger opgegeven is kan er door het bestuur navraag gedaan worden om een chaletbeurt te doen.  De sleutels worden afgehaald en nadien terug bezorgd bij Nico van den Bergh, op de dag van chaletuitbating.  In het weekend kan de chaletuitbater van shift 1 de sleutel overhandigen aan de chaletuitbater van shift 2 . Openingsuren van het chalet zijn: op werkdagen van 18U30 tot 23U15 – op zat-, zon-, en feestdagen: tussen 10U tot 23U15 (volgens lijst toogdienst terug te vinden op de website en in de chalet).  Een vrijwillige of aangeduide chaletuitbater mag zich laten vervangen of verwisselen van beurt, doch bestuurslid Evert Jonckheere moet hiervan op de hoogte gebracht worden. Zonder dit kenbaar te maken blijft de originele chaletuitbater verantwoordelijk. 

Art.22. Het huishoudelijk reglement en de tornooireglementen kunnen door het bestuur op ieder tijdstip aangepast worden.  Eventuele wijzigingen zullen bekendgemaakt worden op het uithangbord in de chalet. 

Art.23. Het huishoudelijk reglement van VC Ik Dien dient ook ten allen tijde nageleefd te worden.  De terreinen, chalet en andere infrastructuur van VC Ik Dien dient door elk lid en bezoeker van T.O.G.S. als een goede huisvader gerespecteerd te worden.

Art.24. Alle gevallen, niet bovengenoemd, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het bestuur.

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter, sponsoring, infrastructuur & chaletuitbating: Evert Jonckheere 

Ondervoorzitter, penningmeester & verantwoordelijke Kidstennis en interclub: Nicole Pelgrims

Secretaris, communicatie, website & administratie: Britt Ongena & Katja Ceulemans

Tornooileiding: Nicole Pelgrims, Glenn Jacobs en Franky Pelgrims

Feestbestuur: Julie Ongena & Glenn Jacobs

Terreinverzorger: Dirk Pelgrims

Telefoonnummer chalet: 03/457.43.72